nog meer:

We spelen drie keer per jaar in de Hip, de data voor seizoen 2019 2020 zijn ondertussen bekend

Jaarlijks doen we mee aan het Deventer Open Podium